Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaanorexianervosa anorexianervosa
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viaanorexianervosa anorexianervosa

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viawrazliwa wrazliwa
9021 e2b8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawrazliwa wrazliwa
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viaanorexianervosa anorexianervosa
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaanorexianervosa anorexianervosa
8612 47d0 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viascorpix scorpix
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viaepicc epicc
Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaepicc epicc
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
8687 8719
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viascorpix scorpix
5939 415b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprelude prelude
3252 b60f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaprelude prelude
7467 3fe4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprelude prelude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...